Energetska učinkovitost zgrada

Energetska učinkovitost zgrada

ENERGETSKI PREGLEDI I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba.
Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovome Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.
Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.
ODLUKA O NAJVIŠIM CIJENAMA KOŠTANJA PROVOĐENJA ENERGETSKIH PREGLEDA I IZDAVANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA
Tekst Odluke (pdf)

Temeljem Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10), donesena je Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada. Cijena koštanja iskazana je zajedno za stambene i nestambene zgrade, a posebno su iskazane cijene za izrazito složene nestambene zgrade sa više temperaturnih zona i složenim sustavima instalacija.

Cijena certifikata za zgrade čija je ploština građevinske (bruto) površine između iskazanih u tablici može se na pojednostavljen način izračunati po principu da se na osnovnu vrijednost manje površine dodaje cijena izražena po m2 razlike površina. Vrijednost po m2 za ploštinu građevinske (bruto) površine između iskazanih u tablici izračunava se prema izrazu:
(CV – CM) / (PV – PM),
gdje su:
PV  i CV  - ploština i cijena za zgradu najbliže veće građevinske (bruto) površine,
PM i CM - ploština i cijena za zgradu najbliže manje građevinske (bruto) površine.

 
OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Ovlaštenja, prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine113/08 89/09) mogu ishoditi fizičke i pravne osobe, a daje se na rok od 3 godine i može se produžiti na isti rok. Istim pravilnikom propisane su vrste ovlaštenja kao i uvjeti koje osobe moraju ispuniti kako bi ishodile ovlaštenja.
Vrste ovlaštenja:
  1. energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
  2. energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom,
  3. provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
  4. provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.


REGISTAR OSOBA ovlaštenih za energetske preglede i 
energetsko certificiranje zgrada