Baukosten des Hauses zu 400m2 in Kroatien


Cijena gradnje obiteljske kuće do 400 m²

   Cijena gradnje obiteljske kuće ovisi o više faktora vrsti konstrukcije, vrsti materijala, transportu na gradilištu i na gradilište, također tipu objekta, dali je prizemnica, na kat, kaskadno ili razvedena. Prizemnice u pravilu imaju najveću cijenu na brutto površini, jer im se obračunavaju svi zemljani radovi, temelji, krovište na malu bruto površinu.
   Kod objekata na kat svi navedeni radovi se obračunavaju na kompletnu bruto površinu  (prizemlje + kat ), tako da se umanjuje cijena bruto površine.
   Najveće povećanje cijene po bruto površini je na objektima koji u svom projektu sadrže a.b. podrum i tipu krovišta, jer popratno se uvećavaju količine H.I., armature, betona, iskopa materijala, a krovište može biti jednostrano, dvostrano ili četverostrano,razvedeno na više visina, sa kućicama, a također ovisi i o vrsti pokrova,šindra, crijep, profililirani limovi.
     Svakako da objekti, koji imaju dosta armirano-betonskih radova imaju i nešto veću vrijednost radova, ali takvi objekti su daleko kvalitetniji i otporniji na  tektonske poremećaje, što uvelike povećava sigurnost same građevine, zato najviše pozornosti se treba posvetiti armirano-betonskim radovima. Uz klasu betona
( C x/x  XC x ), bitna je i armatura da je projektirana po zakonu o protupotresnoj gradnji. Serklaži se armiraju sa min. fi 14/4 i vilicama
fi 8/20, a ne sa fi 12/4 i vilicama fi 6/25. U fert tlačnoj ploči minimalna mreža je obostrano nosiva Q 189. 
   Ukoliko imate namjeru tražiti izvoditelja obavezno naglasite da Vam specificira po konstruktivnim elementima, koju će armaturu koristiti. 

    Prilikom izbora izvođača tj. ponuda, trebalo bi angažirati nadzornog inžinjera, koji će zajedno s vama izvršiti odabir izvoditelja iz razloga što je nadzor najvažnija osoba na objektu, jer potpisom konačnog izvješća daje suglasnost da je građevina izgrađena po pravilu struke.

Niski rohbau gradnja od 130 – 160 €/m2,  izvodi se samo zemljani radovi, H.I. radovi, toplinske izolacije i građevinski radovi, ali bez pregradnih zidova. Svakako da objekti koji imaju dosta armirano-betonskih radova imaju i veće cijene, ali takvi objekti su daleko kvalitetniji i otporniji na  tektonske poremećaje, što uvelike povećava sigurnost same građevine.

Rohbau gradnja od 180 – 240  €/m² je najčešća gradnja,  izvode se zemljani radovi, H.I., toplinske izolacije, građevinski radovi, krovište i limarija.

Visoki rohbau od 280 – 310 €/m², izvode se zemljani radovi, H.I., toplinske izolacije, građevinski radovi, krovište, limarija, fasaderski radovi, žbukanja, glazure.

Ključ u ruke od 495 – 600 €/m², izvode se kompletni zemljani radovi sa okolišem, svi građevinsko-obrtnički radovi, elektro-strojarski radovi, tj. kompletan objekt za useljenje bez namještaja.

Cijena se može odrediti troškovnikom ili na osnovu idejnog projekt, pa čak i malo kvalitetnijeg nacrta, koji možete sami
nacrtati. Ukoliko imate želju da znate vrijednost svog objekta obratite se našem timu koji će Vam u kratkom roku izračunati cijenu.